Pedofili

Nedenleri Üzerine

Pedofil: Ergenlik öncesi çocuklara yönelik yoğun cinsel uyarı sağlayan, tekrarlanan fantezileri ve itkisi olan ve/veya çocuklarla cinsel ilişki kuran, 16 yaşından büyük birey için kullanılan terimdir.

Pedofilinin nedenleri ya da pedofilinin oluşmasına sebep olacak etmenler nelerdir diye sorguladığımızda karşımıza bir dizi teori çıkmakta. Bu teorilerden hiçbiri tüm pedofili vakalarının nedenlerini aydınlatmaya yetmese de, çok eksenli bakış açısı sayesinde değişik faktörlerin bir arada nasıl çalıştığını görebilmek mümkün. Bu nedenlerden, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber, öncelikle sıralanabilecek olanları;

Kişisel düzeyde:

 • Pedofiliden muzdarip kişinin düşük özgüven sahibi olması,
 • Kendini, sosyal ilişkilerde, başarısız ve beceriksiz hissettiği ve bu nedenden dolayı cinsel ve duygusal eş olarak çocuklara yöneldiği,
 • Duygusal gelişim olarak bir yetişkine göre daha geri bir duygusal evrede takılı kaldığı yani bir çocuğun duygusal ihtiyaçlarına ve duygularına sahip olduğu için kendine eş duygusal yaşta olana, yani çocuğa yönelim göstermesi,
 • Pedofilin çocuklukta yaşadığı travma, istismar, cinsel istismarı gidermek amaçlı olarak çocuğa yöneliyor olabilmesi,
 • Pedofilin, bir zamanların çocuğu olarak, kendine saldıranla özdeşleşiyor olabileceği,
 • Pedofiliden muzdarip kişilerin genellikle dürtülerini kontrol etmekte zorlandığı,
 • Ayrıca alkolizm, bunama, psikoz düzeyinde ruhsal bozukluğun çocuk cinsel istismarına, dürtü kontrolünü zayıflatmak suretiyle etken olabildikleri düşünülmektedir.

Toplumsal açıdan:

 • Erkek merkezli yaşanılan toplumsal hayatta, erkeğin cinsel heyecanı; baskın çıkma, iktidar kurabilme arzusu ile paralellik gösterir olduğundan, çocuğun mutlak olarak algılanan güçsüzlüğü ve edilgenliğinin tahrik olma sebebi olarak görülmesi,
 • Nasıl tecavüz şiddet suçu ise pedofili de güç ve iktidar sorunu olduğu için toplumda şiddetin arttığı zamanlarda tecavüz ve çocuk istismarının da artabildiği,
 • Yetişkinlerde cinsel mahrumiyet ve çocuğa yönelik duyguların, duygusaldan erotiğe doğru kaydırılmasıyla ve bu hislerin tekrarlanmasıyla güçlenip yerleşebildiği,
 • Sosyal şartlanmalar açısından çocuk pornosu ve çocuklardan ticari amaçla faydalanılması da çocuğa yönelik cinsel şiddeti arttırıcı unsurlardan sayılabileceği,
 • Ensest kavramı içinde pedofilinin de mevcut olduğu, bu kavramı açıklarken de aile dinamiklerinin bozulması, çift olarak ilişkilerinin sürdürülemez olmasıyla, babanın anne yerine çocuğa yönelmesinin de gösterildiği,
 • Baskılayıcı cinsel kurallar, evlilik öncesi/dışı ilişki yasağı, mastürbasyon yasağı gibi toplumsal olguların çocuğa cinsel yönelimi arttırabildiği düşünülmektedir.

Pedofili Tedavisi

Bireyler ve toplum pedofilinin tedavisinden çok, bu hastalıktan muzdarip kişilerden korunmayı önemsiyor. Fakat bu bireyleri canavarlaştırıp, itmekle, onları var eden nedenleri göz ardı etmekle ve sadece sonuca yönelik tedavilerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün görünmüyor. Çünkü sorunu yaratan kaynağı bilmeden çözüm üretmek mümkün olamıyor.

Pedofili tedavisinde daha çok bütünleşmiş tedavilerin sonuç verdiği gözlemlenmiştir.

Bilişsel- Davranışçı Terapi: Hastanın kendini kontrol edebilmesini sağlamaya yönelik bilişsel yöntemler kullanılır. Çoğunlukla grup terapisi olarak uygulanmaktadır.

Psikodinamik Yönelimli Terapiler: Hastanın içgörü kazanmasına yönelik olarak bütünsel tedaviler içerisinde kullanılmaktadır. Fakat kısa süreli ve grup halinde çalışabilen formları tercih edilmektedir.

İlaç tedavisi ve kimyasal kastrasyon: Erkeklik hormonu androjen üzerinde azaltıcı etki yaparak işlev görür. Cinsel iştahı, fantezileri azaltarak harekete geçmeyi önlemek amaçlı kullanılmaktadır.

Bunlarla birlikte serotonin alımını baskılayan destekleyici ilaçlar da bütünsel tedavilerde kullanılmaktadır.

Bütünsel Tedavi: Hastanın genel durumuna göre ayarlanabilen ama standart olarak psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte yürütüldüğü bütüncül yaklaşım olarak uygulanmaktadır.

Kimyasal kastrasyon tabir edilen hormonal müdahalenin, çok sayıda yan etkisi mevcut olduğundan hastanın onayı alınarak yapılması etik bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Özellikle geri dönüşü olmayan hadım edici uygulamaların hastanın tercihi dışında uygulanıyor olması etik açıdan önem arz etmektedir.Kaynaklar:

Finkelhor D & Araji, S. ( 1986) Explanations of Pedophilia: A Four Factor Model. The Journal of Sex Research vol.22, 154-161.

Harward Mental Health Letter (2004). Pedophilia. Vol 20, no7, January .

Holmes S & Holmes, R. (2002) Sex Crimes: Patterns and Behavior. Sage Publications.

Lalumiere m, Harris G, Quinsey V, Rice M ( 2005) The Causes of Rape: Understanding ındividual Differences In Male Propensity For sexual aggression. American Psychological Association.

Miner H, Coleman, E (2001) Sex Offender Treatment: Accomplishments, Challenges, and Future. The Haworth Press. Inc.


Hazırlayan:

Zeynep Ekener

İstanbul Bilgi üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans.

Bu yazı Toplumsal Bilinçlendirme kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.