Proje Gerekçeleri

1. Ülkemizde pek çok kişi fiziksel, psikolojik ve cinsel olarak sağlıklı yaşam hakları ihlal edilerek istismara maruz kalmaktadır. Ama istismara en fazla maruz kalanlar arasında çocuklar ve kadınları görmekteyiz. Maruz kalınan her tür istismarın psikolojik olarak kişinin duygusal yaşamına etkisi yıllar sürebilir. Toplumlarda meydana gelen şiddet ve travma olaylarından sadece saldırganlar değil, bu olayların yaşandığı toplumlardaki her bir birey sorumludur. Öncellikle toplumun bir bütün olarak bu sorunu tanımlaması ve önüne geçmesi için ailelere ve halka yönelik eğitim programlarıyla toplumun cinsel, fiziksel, psikolojik istismarlara yönelik sağlıklı tutum ve tavırlar geliştirmesi gerekmektedir.

2. Ülkemizde de özellikle birçok istismar çeşidine rastlanmakta, mağdurların birçoğu ekonomik güçsüzlükten dolayı ihtiyaç duydukları bilgi, yardım ve tedavi için gidecek kişi ya da kurum sıkıntısı çekmektedir. Psikolojik yardıma ihtiyacı olan kişi ya da ailelerle bu yardımı verecek STK’lar ve profesyonelleri buluşturan bir iletişim ağı henüz bulunmamaktadır. Bu ağın kurulması, şiddet mağdurları için önemli bir adımdır.

3. Ülkemizde, toplumsal travmalarda gerekli bilgi ve beceri ile donanmış bir profesyonel insan kaynağı oluşturmak ve bu kaynağı ihtiyaç hallerinde harekete geçirecek örgütlenme ve organizasyonu sağlamak da önemli gerekçelerden biridir.