Amaçlar

 • Bilgi Açık Kapı Grubu Çalışmaları Psikoloji Bölümü Öğrencileri’nin
  • a. Psikolojik kriz ve travmaya müdahaleye yönelik kuramsal bilgileri yaşama geçirme fırsatı bularak mesleki anlamda gelişmelerini,
  • b. Kriz, şiddet ve travma konularında çevrelerindeki insanları eğiterek (Psikoeğitim) toplumsal bilinci arttırma çalışmalarına katkıda bulunmalarını,
  • c. Bu sayede duyarlı ve sorumlu bir birey olarak gelişmelerini sağlamayı amaçlamıştır.
 • Bilgi Açık Kapı Grubu bir web sitesi oluşturarak;
  • Toplumsal bilinçlendirme çalışmalarını site yoluyla yapmayı,
  • Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir STK ve profesyonel ağı kurarak ihtiyaç duyanların kullanımına açmayı amaçlamıştır.
 • Bilgi Açık Kapı Grubu, şiddet ve travma konularında halkı bilgilendirerek toplumsal bilinci artırmayı,
 • Bilgi Açık Kapı, topluma ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyonel ve gönüllü gruplara Kriz, Şiddet ve Travma konularında Eğitim ve Destek Sağlamayı,
 • Bilgi Açık Kapı şiddet, travmayı önleyici ve tedavi amaçlar üstlenmiş ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmayı ve çalışmaları desteklemeyi,
 • Bilgi Açık Kapı, şiddet mağdurlarını koruyan hukuki yaptırımların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda çalışmayı,
 • Bilgi Açık Kapı, ekonomik güçsüzlük sebebiyle psikolojik tedaviye ulaşamayan bireyleri bu yardımı düşük ücretle verebilecek profesyonel kişi ve kurumlarla buluşturmayı,
 • Bilgi Açık Kapı, travma alanında önleyici ve tedavi edici proje ve programların geliştirilmesine ve uygulanmasına destek vermeyi,
 • Bilgi Açık Kapı, ekonomik kaynaklar oluşturarak ekonomik gücü olmayan krizde ya da travmatize olmuş birey ya da ailelere travma danışmanlığı ve destek sağlamayı,
 • Bilgi Açık Kapı, bilimsel çalışmalarla birey ve topluma en etkin yardım ve tedavi programlarının geliştirilmesini amaçlamıştır.